• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

C2 SmartLight City erbjuder full service för gatubelysning

Beställningsnr: C2 2614102

Beställningsnr: C2 2614102

C2 SmartLight® City-paketet ger full lampspecifik styrning, mätning och kontroll av utomhusbelysning i städer, industriområden och hamnar, samt på privat mark. Modulära City-lösningen kan storleksanpassas till varje kunds behov och innehåller moduler för mätning av utström och spänning. Den kan utrustas med så många reläenheter som behövs eller med en modul för individuell styrning av armaturerna (läs om armaturspecifik styrning på sid. 16). Utöver armaturspecifik styrning ger City-lösningen energiförbrukningsmätning och gör det möjligt att förutse fel utifrån mätresultaten. Den meddelar också om armaturer är utbrända på platser där säkerheten är viktig. Användargränssnittet är lätt att förstå sig på och använda och innehåller kartbaserad visning av belysningens infrastruktur.

Namn och elnummer för City-utrustningar

Produktpaket Elnummer Innehåll
C2 SmartLight City 2614102 Strömkälla C2PU, centralenhet C2CU, reläenhet C2RU, mätenhet C2MU, 3*transformator för strömmätning C2CuT, antenn C2ANT 3m, 2xmodulkabel C2MCABLE, strömkabel C2PCABLE
C2 SmartLight LUX 2614103 3*strömkälla C2PU, 3*centralenhet C2CU, 3*ljusstyrkegivare C2LM, 3*antenn C2ANT 3m, 2*modulkabel C2MCABLE, strömkabel C2PCABLE
C2LUCONC nätnav för armaturstyrning 2614108 Nätnav för armaturstyrning C2LUCONC (kommunicerar med armaturspecifika styrenheter), modulkabel C2MCABLE, antenn C2POLEANT 4m
C2LUCONT-styrenhet för armaturer 2614109 Styrenhet för en specifik armatur C2LUCONT
Print Friendly, PDF & Email