• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

C2 SmartLight® – intelligent belysning

C2 SmartLight® är en intelligent och energieffektiv lösning för styrning, övervakning samt serviceuppföljning av belysning. Systemets funktion bygger på styrenheter som monteras i gatubelysningscentraler och på programservice.

Utomhusbelysningen är lätt att kontrollera och styra med en webbläsare. Belysningssituationen och rapporterna kan ses i realtid. Belysta objekt och deras status samt eventuella fel visas med tydliga färgkoder på kartunderlaget. Larm, serviceuppdrag samt styrning av belysningens tändning/släckning kan dirigeras direkt till servicepersonalens mobiltelefoner.

Sparar energi- och servicekostnader

Det miljövänliga styrsystemet C2 SmartLight© minskar energikostnaderna för belysning med i genomsnitt 17 procent. Besparingen bygger på belysning vid rätt tidpunkt, på rätt plats och med rätt belysningseffekt.

SmartLight sparar energikostnaderna för belysning med i genomsnitt 17 %.

Med hjälp av styrsystemet kan belysningen släckas delvis eller helt vid önskad tidpunkt. Med styrsystemet kan tidpunkten för belysningens släckning och tändning optimeras för varje område. Du kan även spara energi genom att dämpa ner belysningen och genom att utnyttja endast en del av lamporna åt gången.

Systemet minskar även kostnaderna för service och underhåll. Det mäter lampornas faktiska brinntider och meddelar när det är dags att byta en lampgrupp samt när en lampa har slocknat. Behovet av servicebesök minskar och felsökningen går snabbare.