• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

C2 Smartlight® mätenhet

Order Number: C2 2614107

Beställningsnr: C2 2614107

C2 mätenhet har utvecklats för exakt mätning av energiförbrukning. Energiförbrukning är en mycket viktig fråga som påverkar alla nätverks genomförbarhet. Inom offentlig belysning är det viktigt att veta hur mycket energi som faktiskt förbrukas. Dessutom kan energimätning hjälpa användaren att bedöma om det är rimligt att montera in energibesparande utrustning. Online energimätning hjälper också till att optimera dimningsschemat för HPS-armaturer (för mer information, se sid. 18). Man kan ha många synpunkter på C2 mätenheter och alla kunder kan bedöma hur de bäst kan utnyttja C2MU.

De viktigaste egenskaperna för C2 mätenhet
Kapacitet  3-kanalsmätning av energiförbrukning
Max. belastning
50 A och 100 A mättransformatorer
Styrning  C2 Centralized Solution
Kompatibilitet  C2MU kan läggas till i alla C2 produktpaket
Print Friendly, PDF & Email