• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Björneborgs hamn övergick till intelligent belysning

C2 har skräddarsytt produkten efter våra behov.

C2:s styrsystem togs i bruk för belysning av Björneborgs hamn år 2009. Det drygt ettåriga projektet möjliggör en miljövänlig och intelligent belysning av hamnen vid Mäntyluoto. De viktigaste målen med ombyggnaden var att skapa effektivt riktad belysning, få ett användarvänligt system och spara energi. Projektet var en utmaning, då de oregelbundna produktionstiderna i hamnområdet kräver flexibel styrning av belysningen.
− I huvudsak sker produktionen under morgon- och kvällsskiftena, men ofta lossas och lastas fartygen även på natten, förklarar den operativa chefen för Björneborgs hamn Kai Heinonen.

Skräddarsydda lösningar

Projektet startade med kartläggning och funktionskontroll av de gamla styrenheterna för hamnen. I genomförandefasen integrerades det gamla och det nya systemet. Efter genomförandet har Björneborgs hamn och C2 utvecklat belysningens styrapplikation för att anpassa den till användarmiljön.
− Det känns fint att C2 har varit lyhörda för våra önskemål och skräddarsytt produkten efter våra behov. Vi fortsätter med utvecklingsarbetet tillsammans, berättar Heinonen.
Beroende på driftsättet ger det nya systemet energibesparingar på 10–30 procent.
– För hamnens del innebär bara detta en avsevärd energibesparing. Besparingens storlek beror på oss själva. Vårt nästa mål är att få vår driftspersonal att gå in för en effektiv drift av det nya systemet, konstaterar Heinonen till slut.

Belysning av Mäntyluoto i Björneborgs hamn
Innehåll: C2 kartlade de gamla belysningssystemen, integrerade det gamla och det nya systemet, utvecklade en styrapplikation som är anpassad efter kundens behov
Målsättning: Att effektivisera och anpassa driften, att spara energi och kostnader
Tidplan: Kartläggningar hösten 2008, installationer 2009, ombyggnad av användargränssnittet klar vintern 2010
Område som ska belysas: 2 km2 (Hamnområdet vid Mäntyluoto)
Antal gatulampor: cirka 550
Armaturens effekt: 330 kW
Belysning, energi per år: Hela hamnen cirka 1,8 GWh