• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

I Jyväskylä sparar man energi med riktad ljusstyrning

Belysningen är något som Jyväskylä stad är stolt över och som man satsar på. Staden, som har erhållit internationella priser för sin belysning, bytte ut styrsystemet för utomhusbelysningen år 2009. Samtidigt byttes även de gamla kvicksilverarmaturerna ut. I och med ombyggnaden sparar man upp till tre miljoner kilowattimmar el per år.

Jyväskylä fick ett stort investeringsbidrag för ombyggnaden av utomhusbelysningen. Vid finansieringen tog man hjälp av ESCO-konceptet, där besparingarna från energiinvesteringen används för att betala kostnaderna för köpet.
– Vi valde C2 SmartLight för styrning, övervakning och serviceuppföljning av gatubelysningen, eftersom det uppfyller stadens tekniska krav och inte förutsätter att vi ska underhålla några nya datasystem, berättar vice stadsingenjör Kari Ström.

Säker och trivsam tätortsbelysning

Säkerhet, miljövänlighet och energibesparingar samt trivsel är viktiga faktorer i den moderna tätortsbelysningen. Bland annat utvecklingen av LED-tekniken och energieffektivitetsaspekterna vid planering och genomförande av stadsbelysningen ställer krav på belysningens genomförande.

I tätorter är det viktigt med en mera flexibel inställning av belysningen än vid landsvägar. När det gäller stadsbelysning ska man även beakta trivseln och stadsmiljön.
– Förutom fasader kan till exempel ett ståtligt träd eller gata framhävas, gestaltas genom en lämplig belysning, förklarar Kari Ström.

Ombyggnad av styrsystemet i Jyväskylä
Innehåll: Ombyggnad av styrsystemet för gatubelysningscentraler och byte av kvicksilverarmaturer
Målsättning: Att spara energi och miljö
Tidplan: 2009–2010
Antal gatubelysningscentraler: 426
Antal lampor: 28 000