• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

I Tammerfors optimerades driften av gatubelysningen

Tammerfors genomförde våren 2008 ett anbudsförfarande för att hitta en ny serviceavtalspartner. Det främsta målet var att optimera driften av gatubelysningen. – Det är viktigt att ha belysning när den behövs och där den behövs. Målsättningen med driften av belysningen är att uppnå besparingar, säger driftchefen för Tammerfors gatubelysningsnät Mika Heikkilä.

Tammerfors sökte en partner som ansvarar för gatubelysningens styr- och övervakningssystem som en nyckelfärdig lösning.
– Kvalitet och pris var avgörande när vi valde C2 och ingick ett 10-årigt serviceavtal med dem. C2 svarar för hela systemet och dataöverföringen. Vi betalar en månadsavgift för att tjänsten ska fungera.

Det nya systemet sparar energi och pengar

Det tidigare styrsystemet för Tammerfors 38 000 gatulampor kunde endast användas för att tända och släcka stadens tätortsbelysning. Med C2 Smart Light kan man ställa in tändnings- och släckningstiderna för olika områden. Gatubelysningen i Tammerfors kostar årligen cirka två miljoner euro. Med C2 Smart Light© system kunde man år 2010 spara 80 000 euro, vilket motsvarar en kostnadsbesparing på 4 % för staden.

Det nya systemet är också effektivare när det gäller tillgången till information: om belysningen tändes vid rätt tidpunkt och hur stor energiförbrukningen för varje central är samt vilka brinntider lamporna har.
– Vi har större nytta av detta system och kan själva ställa in systemets funktion med ett webbgränssnitt, konstaterar Heikkilä.

Serviceavtal med Tammerfors
Innehåll: C2 ansvarar för hela systemet och äger de anordningar som används i systemet
Målsättning: Att optimera driften, att spara energi och kostnader
Tidplan: Kartläggningar hösten 2008, provinstallationer våren 2009, hela installationen klar hösten 2009
Antal gatubelysningscentraler: 326
Antal gatulampor: 38 000
Kostnader per år: Elektricitet 1,4 miljoner euro och service 750 000 euro
Besparingar 2010: 80 000 euro (energi och underhåll totalt)