• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Vasa övergick till ett intelligent styrsystem

Ombyggnaden av styrsystemet för gatubelysningen i Vasa blev aktuell när det befintliga systemet togs ur drift på grund av föråldrad teknik. År 2010 byttes styrsystemen i snabb takt ut mot C2:s SmartLight i sammanlagt 171 gatubelysningscentraler.

Belysningsbehovet varierar mellan stadsdelarna.

I en stad av Vasas storlek ställs särskilda tekniska krav på styrning av belysningen.
– Belysningsbehovet varierar mellan stadsdelarna, berättar eltekniker Harri Heino, som ansvarar för gatubelysningen, från Vasa stads tekniska sektor. Vi valde styrsystemet C2 SmartLight, eftersom det var det mest flexibla systemet på marknaden och uppfyllde stadens krav på bästa sätt.

I och med det nya styrsystemet har staden delats upp i fyra områden, vars belysning kan ställas in individuellt. Belysningen tänds först i centrum, något senare i övriga områden.

En central styr flera belysningar

Flera ljusgrupper kan styras från samma styrenhet på olika luxnivåer. Detta fungerar bra i gränsområdena och när belysningarna tänds vid olika tidpunkter på ett och samma område.

Staden styr belysningen själv. Genom att ställa in ljuseffekten vid skymning och gryning sparar vi energi.
– Att förkorta tiden med full effekt med 10–15 minuter på kvällen och på morgonen ger betydande besparingar på årsnivå, säger Heino.

När det kommer till belysning anser Heino att det viktigaste är säkerheten och att förlänga den ljusa tiden. Även färgen på belysningen är viktig.
– Jag tycker om vitt, för det återger färgerna bättre än gult. Gult ljus, som har högre ljuseffekt, rekommenderas för bilvägar, medan vitt ljus används i parker.

Leverans av styrsystem till Vasa
Innehåll: Ombyggnad av styrsystemet för gatubelysningscentraler
Målsättning: Flexibel fjärrstyrning och felövervakning, att spara energi och kostnader
Tidplan: 2010
Antal gatubelysningscentraler: 171
Antal lampor: 14 500