• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Resultat på kundnöjdhet

C2 SmartLight har beställt en kundnöjdhetsundersökning från ett oberoende forskningsinstitut under sommaren 2011. Nedan följer några slutsatser:

89% anger att med styrsystem har de kunnat spara energi bra eller väldigt bra.
94% av våra kunder berättade att sökning av nätverks fel i gatubelysning har blivit mycket snabbare, eller väldigt mycket snabbare
84% anger att tid på underhåll av gatubelysning har minskat mycket eller väldigt mycket.
70% av våra kunder anger att C2’s framgång i deras konsultuppgifter har varit mycket bra eller enastående.

Tack till alla som svarade på undersökningen. Det var ett nöje att se att vi har gjort ett bra jobb!