• Suomi
 • English
 • Русский
 • Svenska

Så här fungerar det i praktiken

Pålitliga mätningar:
 • Ljusstyrkan mäts på flera punkter för att minimera mätfel.
 • Alla användargrupper har möjlighet att ställa in parametrar för att uppfylla sina krav.
 Styrning av belysningen utifrån ljusstyrka:
 • Optimering av schemat för när belysningen ska slås på och av, separat för varje styrområde, beroende på tid, ljusstyrkenivåer, väderförhållanden och trafikvolymer (tillval).
 Energibesparingar vid optimal ljusstyrkenivå:
 • Släck specifik fas => 1/3 eller 2/3 av lamporna stängs av under tider med gles trafik nattetid,
 • Total släckning av lugna obebodda områden nattetid.
Dimming sparar pengar:
 • Utifrån trafikvolymer och väderförhållanden Utifrån årstid: längre dimningsperioder kan ställas in under snörika vintrar, därför att snön reflekterar ljus Dimning av armaturer i områden där
 • det inte behövs så mycket ljus, men t.ex. övergångsställen och busshållplatser bör vara väl upplysta, medan andra delar av vägen kan vara nedtonade.
 Besparingar på underhåll:
 • Manuell styrning via mobiltelefon Armaturinstallation: Control Solution beräknar brinntimmar och grupper av armaturer byts utifrån faktisk brinntid. Enkel implementering av specialeffekter för händelser som Earth Hour eller specifika scheman för nationella högtider. Tack vare många ljussensorer fungerar belysningen normalt även om en sensor skulle gå sönder.