• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

TJÄNSTER

C2 SmartLights ombyggnadsprogram för utomhusbelysning består av fyra steg:

1. Kartläggning av nuläget
2. Planering av utomhusbelysning och styrsystem
3. Beräkning av kostnader och återbetalningstid
4. Upprättande av ett genomförandeplan

Om kunden saknar nödvändiga och uppdaterade dokument om sin belysningsinfrastruktur kartlägger C2:s representanter nuläget för det aktuella objektet. I samband med kartläggningen utreds nuvarande styrsystem för belysningen samt gatubelysningscentralernas och belysningspunkternas skick. Kartläggningen utförs av en lokal entreprenör eller av C2 Smart Light som en nyckelfärdig lösning.

Vid planeringen av utomhusbelysningen och styrsystemet går man igenom nödvändiga reparationer och byten av kvicksilverarmaturer samt nödvändiga ändringar i centraler, belysningspunkter, stolpar, armaturer och kablar. I kostnadsberäkningen inkluderas möjliga energibesparingar och återbetalningstid.

Slutligen upprättas ett detaljerat åtgärdsprogram med tidplan och uppgift om hur ombyggnadsprojektet ska genomföras. C2 hjälper till med att ta fram presentationsmaterial för beslutsfattare och deltar vid behov i till exempel den tekniska nämndens möte för att presentera planen.

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=xpqIjQayg8U[/tube]