• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Valaistuksen ohjaus

Valaistuksen ohjaustavat voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: keskusjärjestelmää käytetään laajemmissa valaistuskokonaisuuksissa – kuten esimerkiksi kaupunkien katuvalojen tai isojen piha-alueiden valaisussa –, kun taas itsenäisesti toimivat, ns. stand-alone-ratkaisut, sopivat pienten alueiden, kuten leikkipuistojen, urheilukenttien tai hallien valaistuksen hallintaan. Niissä valaisinryhmälle asetetaan halutut valaistusparametrit, jonka jälkeen ryhmä toimii itsenäisesti.