Jyväskylä

Kuva: Rami Saarikorpi, Valon kaupunki Jyväskylä

Jyväskylässä säästyy energiaa kohdennetulla valo-ohjauksella

Valaistus on Jyväskylän kaupungille ylpeyden aihe, johon panostetaan. Valaistuksestaan kansainvälisesti palkittu kaupunki uusi ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän vuonna 2009 C2 SmartLightin ohjausjärjestelmään, ja samassa yhteydessä vaihdettiin myös vanhoja elohopeavalaisimia uusiin vähempienergisiin ja pitkäikäisempiin ledivalaisimiin. Uudistuksen myötä Jyväskylän kaupungille kertyy vuosittaista säästöä 600 000 euroa.

Tausta

Kun Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti yhdistyivät vuoden 2009 alussa, hallinnoitavan ulkovalaistuksen määrä nousi 19 000 valaisimesta 28 000 valaisimeen. Käytössä oli useita eri valaistuksen ohjaustekniikoita ja erilaisia vikailmoitusten vastaanottotapoja, ja vanhoissa valaisimissa käytetyt elohopealamput olivat poistumassa markkinoilta keväällä 2015. Aikaisemmin ulkovalaistusta ohjanneet Jyväskylän Energia ja Vattenfall olivat lopettamassa valaistuksen ohjauspalvelunsa. Lisäksi Jyväskylän kaupunki oli sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti vähentämään energiankulutusta 9 % vuoteen 2016 mennessä ja 20 % vuoteen 2020 mennessä. Tarve katuvalaistuksen kokonaistilanteen arvioimiselle oli selvä.

Jyväskylä sai ulkovalaistuksen uusimiseen mittavan investointituen. Rahoituksessa hyödynnettiin ESCO-konseptia, jossa energiainvestoinnin tuottamilla säästöillä maksetaan hankinnasta aiheutuvia kuluja.

– Valitsimme katuvalojen ohjaukseen, valvontaan ja huollonseurantaan C2 SmartLight -ratkaisun, koska se vastaa kaupungin teknisiä vaatimuksia, eikä edellytä meiltä uusien tietojärjestelmien ylläpitoa, kertoo apulaiskaupungininsinööri Kari Ström.

Turvallista ja viihtyisää taajamavalaistusta

Hankkeen yhteydessä 14 600 vanhaa tekniikkaa käyttävää valaisinta vaihdettiin uusiin ja asennettiin älykäs, sähköverkon omistajasta riippumaton C2 SmartLight -ohjusjärjestelmä ohjaamaan kaupungin 426 ulkovalaistuskeskusta. Valaistuksen syttymis- ja sammutusajankohtia tarkennettiin mm. ottamalla käyttöön kolmivaiheiseksi porrastettu kesäkatko sekä pienempien teiden sekä puistovalaistuksen yösammutukset.

Esimeriksi yösammutusten osalta yleiset tiet luokiteltiin kolmeen ryhmään: ryhmä A: yleiset tiet, joilta valaistusta ei tule sammuttaa (11 kohdetta), ryhmä B: yleiset tiet, joilta valaistus sammutetaan öisin klo 01–04 väliseksi ajaksi (10 kohdetta), sekä ryhmä C: yleiset tiet, joilta valaistus sammutetaan öisin klo 00–05 väliseksi ajaksi (21 kohdetta). Asuntoalueilla yösammutukset päätettiin toteuttaa arkisin klo 00–05 ja viikonloppuisin klo 04–06 välisinä aikoina. Teollisuusalueiden yösammutukset ajoittuvat klo 23–05 väliselle ajalle, ja erillisten puistojen yösammutukset klo 22–07 välisille ajoille. Ruutukaavakeskuksen, taajamakeskusten ja pääliikenneväylien valaistus pidetään päällä koko yön.

Tuloksena 40 % energiansäästöt

Ympäristöystävällinen ulkovalaistus -hankkeen tavoitteena oli päivittää kaupungin valaistus ja sen ohjaus vastaamaan tämän päivän tarpeita ja näin säästää sekä energiaa että ympäristöä. Alueilla, joissa on paljon asukkaita ja liikennettä, valaistus tulee olla tehokasta; vähemmän liikennöidyillä alueilla taas valaistuksen määrässä voidaan säästää esimerkiksi yöaikaan vaarantamatta turvallisuutta. Tavoitteeksi asetettiin 20 % vuosittainen energiansäästö, johon tulee päästä vuoteen 2017 mennessä. Vertailukohtana käytettiin vuoden 2008 energiankulutusta. Tulokseen päästiin päivittämällä valaisimet vähemmän energiaa käyttäviin LED-valaisimiin ja käyttää valaistuksen ohjauksessa C2 SmartLightin valaistuksenohjausjärjestelmää, jolla valaistus voitiin ohjata valaisinkohtaisesti toimimaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Vuoden 2013 loppuun mennessä kokonaissäästöä oli kertynyt 25,1 %. Vuoden 2014 loppuun mennessä pelkästään valaistuksen ohjaustavan tarkennus säästi 27,2 % energiankulutuksesta. Jyväskylän kaupunki on arvioinut, että Ympäristöystävällinen ulkovalaistus -hankkeeseen sisältyneiden valaisinten vaihtojen ja valaistuksen järkevöittämisen avulla kaupunki on säästänyt yli 40 % ulkovalaistukseen käytettävästä energiasta.

Investointi on jo maksanut itsensä takaisin saaduilla energiansäästöillä.

Valon kaupunki - Jyväskylä City of Light

Valon kaupunki on urbaanin valaistuksen kehittämishanke, jota koordinoi Jyväskylän kaupunki. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää uusinta valaistustekniikkaa kaupungin infrastruktuurissa ja luoda turvallinen, viihtyisä ja energiaa säästävä ympäristö Jyväskylän asukkaille, yrityksille ja vierailijoille. Hankkeesta voit lukea lisää osoitteessa https://valonkaupunki.jyvaskyla.fi/

C2 SmartLight-järjestelmän kautta tapahtuman aikana ohjataan etänä mm. valoja pois sieltä, missä tarvitaan pimeää tilaa valoteoksille. Jyväskylän kaupunki on myös tapahtuman yhteydessä toteuttanut pysyviä älyvalaistuskohteita C2 SmartLightin ohjauksessa.

fiSuomi
Vieritä ylös