Kuopio C2

Kuopion kaupungille suunnitellaan huoltokustannuksiltaan edullinen led-katuvalaistus

Kuopion suunnitelman tekee sähkö- ja valaistussuunnittelija Antti Maukonen C2 SmartLightilta.

Kuopio vaihtaa kaupungin keskustan keltaiset SpNa (suurpainenatrium) katuvalaisimet energiaa säästäviin led-katuvalaisimiin. Valaistuksen suunnittelussa tilaajan asettamana tavoitteena on sekä energia- että huoltokustannuksien minimoiminen.

Katuvalaisinvaihdot tekee Elvera Oy ja valaistuksen saneerauksen suunnittelee C2 SmartLight Oy. Kuopion kaupunki hankkii keskustan lähes 2000 ulkovalaisimeen C2 SmartLumo äly-yksiköt, joiden avulla katuvalaistus optimoidaan asennusten jälkeen. Valaistus säädetään juuri oikealle valaistusvoimakkuus-tasolle valaisimien paikallaan ollessa huomioiden lisävalaistustarve esimerkiksi suojateiden tai saarekkeiden kohdilla, sekä risteysalueilla. 

Kaupungin erityisenä tavoitteena oli tulevien huoltokustannusten minimointi. Tulevat huoltokustannukset saadaan pidettyä pieninä sillä, että koko keskustan alueelle suunnitellaan vain kaksi eri teholuokan katuvalaisinta yhdellä optiikalla.  Tämä on mahdollista valaisimissa olevien etähallittavien äly-yksiköiden ansiosta, joiden avulla valaistus voidaan säätää kullekin kadulle sopivaksi valaisinten asennusten jälkeen. Valaisinvariaatioiden vähäinen määrä tulee sekä nopeuttamaan valaisinten huoltoa että pienentämään kaupungin huoltokustannuksia. 

C2 SmartLight voitti valaistussuunnitteluprojektista järjestetyn kilpailutuksen tarjotessaan valaisinkohtaisen yksikköhinnan tarvittavasta valaistussuunnittelusta. Työ käsittää sekä katu-, puisto- että erikoisvalaistuksen saneeraussuunnittelun led valaistukselle, asennuksen jälkeen tehtävän C2 SmartLux-valaistusmittauksen, sekä mittauksen perusteella tehtävät valaistustasojen säädöt. Valaisinkohtainen yksikköhinta suunnittelutyöstä on selkeä hinnoittelumalli sekä tilaajalle että toimittajalle ja estää ennalta arvaamattomien kustannuksien syntymisen tilaajalle.

fiSuomi
Vieritä ylös