C2 SmartLight toimittaa Tampereelle ulkovalaistuksen ohjauksen yhdessä Wapicen IoT-järjestelmän ja Digitan IoT-verkon kanssa.

Tampere

Tampereen kaupunki valitsi IoT-alustan, ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympäristön tilannekuvasensoroinnin palveluntuottajaksi Wapice Oy:n. Hankinnan toimittamisessa Wapice tekee yhteistyötä C2 SmartLight Oy:n sekä Digita Oy:n kanssa. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 4,4 miljoonaa euroa kymmenen vuoden sopimuskaudella. Tavoitteena on, että toteutus käynnistyy alkuvuodesta 2021.

Tehokkaalla C2 SmartLightin C2 SmartCity™ tilannekuvaratkaisulla toteutetaan valaistuksen ohjaus. Tiedonsiirto puolestaan tukeutuu Digitan langattomaan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvaan maankattavaan IoT-verkkoon. Wapicen IoT-TICKET® muodostaa C2 SmartLightin ohjausjärjestelmän ja Digitan IoT-verkon kanssa joustavan pilvipohjaisen kokonaisuuden.

Olemme Wapicella innostuneita päästessämme kehittämään älykaupunkia sekä avaamaan digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia IoT-alustamme avulla, kertoo Wapicen toimitusjohtaja Pasi Tuominen.

Hankintaan sisältyvät IoT-alusta ja sitä hyödyntävät ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä sekä kaupunkiympäristön sensorointi tilannekuvaa varten. IoT-alustan avulla on mahdollista automatisoida toimintoja, ennakoida kunnossapidon tarpeita ja saada tarkempaa tietoa suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tueksi. Ulkovalaistuksen älykkäämmällä ohjauksella saavutetaan kustannussäästöjä ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä sekä parannetaan kaupunkilaisten saamien palveluiden laatua.

Nopeasti kehittyvät älykaupungin ominaisuudet näkyvät yhä enemmän konkreettisina kaupungin toimintojen tehostumisina sekä palvelujen monipuolistumisina. – Turvallisuus, tehokkuus ja käytettävyys tulevat paranemaan monin eri tavoin. Olemme menossa kohti interaktiivista ympäristöä, jossa anturoitu tekoäly kommunikoi jopa yksilöiden kanssa, vaikuttaen energiankulutukseen, tiedon vaikuttavuuteen sekä ympäristön sopeutumiseen tarpeen mukaiseksi, jatkaa Tuominen.

– Tämän päivän ratkaisujen arvon ymmärtävät parhaiten ne, jotka ovat kääntäneet katseensa jo kauemmas tulevaisuuteen. Tampere on Suomen tähän mennessä laajin älykaupunkihanke ja se tulee viitoittamaan tietä monessa mielessä. Meistä on hienoa olla mukana rakentamassa ratkaisua joka osaltaan mahdollistaa ekologisesti kestävän muutoksen sekä pääsyn hiilineutraaliustavoitteisiin, kertoo varatoimitusjohtaja Petri Laitinen C2 SmartLightilta.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme olla osaavien kumppaneiden Wapicen ja C2 SmartLightin mukana Tampereen älykaupunkihankkeessa. Yleisesti kaupunkien toimintojen digitalisointi kasvattaa mittaustarpeita ja Digitalla on tarjota valtakunnallinen LoRaWAN-teknologiaan pohjautuva IoT-verkko kaupunkien ja haja-asutusalueiden käyttöön. Kattavan ja 24/7/365 ylläpidetyn verkon ansiosta erilaisten verkkoon liitettyjen laitteiden seuranta ja ohjaaminen on kustannustehokasta ja yksinkertaista ilman tarvetta monimutkaisille paikallisverkko- tai gateway-ratkaisuille kaupunkien haluamissa kohteissa”, kertoo Digitan IoT-liiketoiminnasta myyntijohtaja Mika Flinck.

Tämän päivän ratkaisujen arvon ymmärtävät parhaiten ne, jotka ovat kääntäneet katseensa jo kauemmas tulevaisuuteen.

Tampere on Suomen tähän mennessä laajin älykaupunkihanke ja se tulee viitoittamaan tietä monessa mielessä.

Meistä on hienoa olla mukana rakentamassa ratkaisua joka osaltaan mahdollistaa ekologisesti kestävän muutoksen sekä pääsyn hiilineutraaliustavoitteisiin.

Lue lisää aiheeseen liittyen

Yksityinen: Tampereella optimoitiin katuvalojen käyttö

Order Number: C2 2614101Tampere käynnisti tarjouskilpailun uuden palvelusopimuskumppanin löytämiseksi keväällä 2008. Päällimmäinen tavoite oli katuvalojen käytön optimointi. – Olennaista on saada valoa silloin, kun sitä tarvitaan ja sinne, missä sitä tarvitaan. Kun valoja käytetään, pyritään saamaan säästöä aikaiseksi, sanoo Tampereen katuvaloverkon käytönjohtaja Mika Heikkilä.

Tampereen ohjausratkaisu

Tampere halusi kumppanin, joka vastaa katuvalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmästä avaimet käteen -periaatteella.

– Valitsimme C2:n laadun ja hinnan perusteella ja teimme heidän kanssaan 10 vuoden palvelusopimuksen. He vastaavat koko järjestelmästä ja tiedonsiirrosta. Me maksamme kuukausimaksua siitä, että palvelu toimii.

Uusi järjestelmä säästää energiaa ja euroja

Aiemmin Tampereen 38 000 katulampun ohjaamisessa käytettiin järjestelmää, jolla voitiin säätää koko kaupungin taajamavaloja vain päälle ja pois. C2:n järjestelmällä voidaan säädellä syttymis- ja sammumisaikoja eri alueille. Tampereella katujen valaisemiseen menee vuodessa noin kaksi miljoonaa euroa. C2:n järjestelmällä saavutettiin vuonna 2010 säästöä 80 000 euroa, mikä vastaa 4 %:n kustannussäästöä kaupungille.

Uudesta järjestelmästä saadaan myös aiempaa tehokkaammin tietoa: ovatko valot menneet päälle silloin, kun on ollut tarkoitus ja mitkä ovat keskuskohtaiset energiakulutukset sekä lamppujen paloajat.
– Tästä järjestelmästä saadaan enemmän hyötyä irti ja pystymme itse säätämään sen toimintaa nettikäyttöliittymän avulla, Heikkilä summaa.

Tampereen palvelusopimus

Sisältö: C2 vastaa koko järjestelmästä ja omistaa järjestelmässä käytettävät laitteet
Tavoite: Käytön optimointi, energian ja kustannusten säästö
Aikataulu: Kartoitukset syksyllä 2008, koeasennukset keväällä 2009, kaikki asennettuna syksyllä 2009 Katuvalokeskuksia: 326
Katulamppuja: 38 000
Kustannukset vuodessa: Sähkö 1,4 miljoonaa euroa ja huolto 750 000 euroa
Syntyneet säästöt 2010: 80 000 euroa (energia ja kunnossapito yhteensä)

fiSuomi
Vieritä ylös